Kvalitetspolicy för våra elarbeten

  • Leverera kvalitativa tjänster med företagets flexibilitet och kunnande.
  • Vi ska vara uppmärksamma och lyhörda till kundens krav och önskemål, för att kunna bistå med den service som kunden kräver.
  • Eventuella reklamationer ska utföras på kortast möjliga tid.
  • Kvalité och resultat ska vara företagets ledstjärnor.

Kvalitetssystem

Kvalitet för oss innebär att lyssna på kund och medarbetare samt att uppfylla deras behov och förväntningar. Vårt kvalitetsarbete bygger på förtroende, ansvar, engagemang och kompetens.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är att kunderna skall uppleva att våra åtaganden uppfyller deras krav och förväntningar. Detta uppnås genom ständig utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring. Detta ger våra kunder anledning att vara nöjda och återkommande.

Kvalitetsmål

Kunderna skall ha ett stort förtroende för Upplands Elkvalité AB och dess personal. Alla kunder skall se Upplands Elkvalité AB som det bästa alternativet när de ska tillgodose sina behov av elektriska installationer och reparationer. Företagets mål är att inom utlovad tid färdigställa utlovade åtaganden med hög kvalitet.

Kvalitetssäkringsprogram för uppdrag

Varje uppdrag kvalitetssäkras genom underlag i form av arbetsorder, erforderliga egenkontroller och efter speciella behov andra kontrollinstrument. Avvikelser hanteras på separat avvikelserapport.

Ansvar och uppföljning

Ansvarig för kvalitetssystemet är Magnus von Dahn. Det åligger varje arbetstagare i företaget att följa rutinerna i kvalitetssäkringsprogrammet. Uppföljning och kontroll av utfört kvalitetsarbete sker i styrelsen för Upplands Elkvalité AB.