Upplands Elkvalité – Din elektriker i Uppsala, Knivsta och Stockholm

Vår verksamhet grundades år 2007, och 2012 ombildades vi till aktiebolag. Sedan dess arbetar vi under bolagsnamnet Upplands Elkvalité AB.

Upplands Elkvalité är en väletablerad elektriker med mångårig erfarenhet inom elinstallation, elarbeten och eltjänster. Våra främsta områden är service, renoveringar, energieffektivisering, belysningsoptimering samt ny- och ombyggnationer.

Vi är medlemmar i Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och har behörighet utfärdat av Elsäkerhetsverket för att utföra elinstallationsarbeten på upp till 1000V.

Det senaste från vår Instagram